INTERNATIONAAL WERK. Zijn bijdragen aan een overzees sociaal-zekerheidsstelsel loon?

HR Square 157
Naar aanleiding van een geschil tussen een werkgever en een voormalige werknemer, moest het arbeidshof van Brussel zich uitspreken over de vraag of bijdragen aan een overzees sociaal-zekerheidsstelsel ook deel uitmaken van het loon.  Recentelijk besliste het arbeidshof van Brussel dat bijdragen betaald voor een werknemer aan de toenmalige Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) (*), als gevolg van een facultatieve aansluiting door de werkgever, wettelijke sociale-zekerheidsbijdragen zijn en bijgevolg buiten het toepassingsgebied van de Loonbeschermingswet vallen (arbeidshof van Brussel, 26 juni 2015, AR 2014/AB/25, onuitg.). Dit arrest biedt een argument om te stellen dat dergelijke bijdragen noch sociaal-zekerheidsrechtelijk loon uitmaken, noch arbeidsrechtelijk loon. Een Belgische werknemer werd een hele tijd geëxpatrieerd naar een land buiten de EER (**). Tijdens die periode sloot de werkgever de werknemer aan bij de DOSZ, de toenmalige Belgische openbare instelling belast met het verzekeren van de sociale zekerheid van personen werkzaam buiten de EER,...

Dit artikel is exclusief voor leden

Wilt u lid worden, dan kunt u kiezen uit twee formules: individueel of corporate lidmaatschap. Door uw lidmaatschap boort u een geweldige bron van informatie én van persoonlijke contacten aan.

Voor uzelf als HR-professional: het individueel lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL. 
 • U kan alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U krijgt een aanzienlijke korting van op uw betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert.
 • U krijgt 10% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De individuele lidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 249 € (+ 6% btw). 

Voor u én uw HR-collega’s: het corporate lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL op vijf namen en/of adressen binnen uw organisatie.
 • U en uw HR-collega’s kunnen alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U en uw HR-collega’s krijgen een aanzienlijke korting op de betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert. 
 • U krijgt 20% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De bedrijfslidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 699 € (+ 6% btw). 

Student?

 • Je bent student in een HRM-richting (HRM, personeelswerk, arbeids- en organisatiepsychologie…) aan één van de Vlaamse universiteiten of hogescholen?
 • Dan kan je één jaar lang gratis HR Square lezen. Laat je gegevens achter via dit formulier (let op: gebruik het e-mailadres van je universiteit of hogeschool) en je ontvangt vanaf de eerstvolgende oneven maand tweemaandelijks een editie van HR Square gedurende een jaar.

In de kijker

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.