Interview: Arnold Blockerije (Stad Ninove). “De gemeente keert terug als aantrekkelijke werkgever”

HR Square 94
De trend is de voorbije jaren zeer duidelijk en onomkeerbaar geworden: veel secretarissen van steden en gemeenten profileren zich (en handelen) als echte managers en leiders. Niet langer zijn zij alleen maar het uitvoerend administratief hoofd van het lokale bestuur, zij treden op als actieve vormgever van de organisatie in haar geheel en van het personeelsbeleid in het bijzonder. Onder hun impuls – en deze van de Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen – rukken veel gemeenten op naar een professioneel HRM, de ene al wat sneller en doeltreffender dan de andere. Eén van de opvallende acteurs in dit verhaal is de stadssecretaris van Ninove, Arnold Blockerije, een man met visie en een gezonde drang tot proliferatie en het delen van ervaringen. Wij verkennen met hem een reeks treffende evoluties. Arnold Blockerije: “Wie zijn we? Van waar komen we? Waar gaan we heen? Dat zijn de Jambers-vragen, die ook van toepassing zijn...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.