Inzichten van HR-verantwoordelijken. “Goed sociaal overleg is een zegen voor het bedrijf”

HR Square 194
Inzicht 1: Hou contact met de secretarissen. “Bij ons is er regelmatig contact tussen de HR-directie en de vakbondssecretarissen, bijvoorbeeld om over gevoelige thema's af te stemmen”, zegt een deelnemer aan de eerste workshop. Opmerkelijk, vindt Filiep Spinnewyn, want in de praktijk vermindert het aantal informele contacten. “Secretarissen investeren in de kennis en kunde van de lokale mandatarissen, zodat ze zelf minder aanwezig moeten zijn. Daarbij komt dat secretarissen meer dan vroeger ruggenspraak van de afgevaardigden verwachten. Toch blijft het voor HR-verantwoordelijken belangrijk om informeel contact te houden en aan een vertrouwensband met de secretarissen te werken.” Spinnewyn verwijst naar een situatie waarbij een HR-verantwoordelijke contact had opgenomen met de secretarissen om hen te waarschuwen voor een werknemer die op hun lijst voor de sociale verkiezingen wou gaan staan. Inzicht 2: Begrijp de context van de werknemersafgevaardigden. “Afgevaardigden zijn vertegenwoordigers van het personeel, maar ook 'militanten' van de vakbond”, zegt...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.