Leeftijdsdiversiteit: “De vertaling van gedeelde waarden naar gedrag kan verschillen naargelang de leeftijd”

HR Square 212 (september-oktober 2022)
De werkvloer brengt collega’s van verschillende leeftijden samen. Die verschillen kunnen zich vertalen in diverse kennis en ervaring, in een andere kijk op de dingen ook. Bedrijven kunnen voordeel halen uit die rijkdom, zeker als ze er bewust mee omgaan. Voor HR is daarin een rol weggelegd. Een groep mensen kan je op verschillende manieren indelen volgens leeftijd. Je kan het hebben over twintigers, dertigers, veertigers, enzovoort. Heb je het over levensfase, dan kan je iemand indelen in de startfase, ambitiefase, combinatiefase, deskundigheidsfase of landingsfase. Of je kiest voor generaties en je zet Millennials naast Generaties X of Z. Die laatste benadering is niet onomstreden. Tegenstanders zeggen onder meer dat het wetenschappelijk onderzoek naar generaties te zwak is en dat de grenzen tussen generaties arbitrair zijn. Pascal Roskam is socioloog en lector HRM aan HOGENT. Aan die hogeschool werkt hij mee aan de Generatiebril, waarmee hij organisaties meer leert halen...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.