Live: Schelstraete & Desmedt HR Award. Veranderingsrollen en een ander HRM.

HR Square 11
De jaarlijkse award van het executive & director search-bureau Schelstraete & Desmedt bekroont ‘de beste thesis op het vlak van human resources management’, op basis van het oordeel van een jury waarin vertegenwoordigers zetelen van de Universiteit Gent, de Ehsal, de Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven en de Hogeschool Gent. In zijn eindverhandeling ‘Implementatie van een organisatieverandering: aanzet tot de ontwikkeling van een procesevaluerende vragenlijst voor de change agent’ (VUB, 2003) identificeert Daan Sorgeloos acht rollen voor de change agent, tijdens de verschillende fasen van de organisatieverandering. Die rollen zijn: interne bemiddelaar, facilitator, communicator, organisator, innovator, succes zichtbaar maken en vieren, projectmanager en mentor. Op basis van dit model presenteert Sorgeloos een interpreteerbare en evalueerbare vragenlijst voor change agents. De relevantie van de vragenlijst is volgens de auteur dat op basis van de scores, de HR-manager gerichter op zoek kan gaan naar de geschikte trainingen voor change agents....

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.