Onderzoek: loopbaankeuzes en persoonlijke waarden: Van een welvaartsparadigma naar een welzijnsparadigma?

HR Square 209 (maart-april 2022)
Krijgen we een nieuwe invulling van het psychologisch contract tussen werkgever en werknemer? En welke impact heeft dat dan op de relatie tussen organisatie en individu, op de arbeidsmarkt in het algemeen? Hoe we naar onze loopbanen kijken, verandert met het verlopen van de tijd. We hanteren andere criteria wanneer we een baan kiezen, en hebben een ander idee over wat de ideale loopbaan zou zijn. Althans, dat is de hypothese achter het grootschalige onderzoek dat onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville, een spin-off van de KU Leuven, deed in opdracht van Travvant. HR Square kon de resultaten inkijken, en voelde socioloog en onderzoeker Jan Verbelen aan de tand. Nieuw psychologisch contract Jan Verbelen ziet een aantal grote tendensen die achter statistieken schuilgaan. De eerste heeft te maken met de centrale vraagstelling die aan de basis ligt van het onderzoek: gaan we naar een nieuw psychologisch contract? Het oude, dat draait om jobzekerheid,...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.