Opinie: Is HRM bij de overheid echt zo ánders?

HR Square 55
Laten we maar meteen in de geldbeugel van de staat tasten: de federale overheidsdienst Financiën genereert de nodige werkingskredieten voor het ambtenarenapparaat in zijn geheel, maar kaapt meteen – met 30.000 medewerkers – een leeuwenaandeel aan personeelskredieten weg. Vooral in de FOD Financiën is er door de omvang van de organisatie en ten gevolge van een historisch geprivilegieerde, specifieke loonstructuur ruim voldoende geld ter beschikking om een efficiënt en effectief personeelsbeleid te voeren. Daarenboven worden er jaarlijks aanzienlijke kredieten toegekend voor moderniseringsprojecten, die een context zouden kunnen creëren met opportuniteiten voor HRM. Waar knelt het schoentje dan? ■ Bij een verloningsstructuur, nog steeds gebaseerd op strikte reglementaire bepalingen. Startsalarissen laten nauwelijks diversificatie toe naar knelpuntberoepen of waarderen slechts ná indiensttreding nuttige professionele ervaring. Dat kan bijgevolg noch door de werknemer, noch door de werkgever als troef worden uitgespeeld. Evenmin bepalen de functie-inhoud en het verantwoordelijkheidsniveau van een job of de...

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.