Opinie: Verhoogt anoniem solliciteren de kans op eerlijke rekrutering?

HR Square 43
meer kans op werk krijgen als ze zich tijdens een sollicitatiegesprek kunnen presenteren. In België en Frankrijk experimenteerden verscheidene organisaties met gedeeltelijk geanonimiseerde sollicitatieprocedures. Zo kunnen kandidaten die voor de overheid willen werken elektronisch solliciteren bij Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Het bureau verwijdert naam en geboorteland van het cv alvorens het door te sturen naar de sollicitatiecommissie van de betrokken overheidsdienst. In Nederland gaan nu weer stemmen op om anoniem solliciteren in te voeren. Hans de Boer, voorzitter van de werkgroep Jeugdwerkloosheid, deed zijn oproep tijdens een symposium over de toekomst van de verzorgingsstaat. Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) roept werkgevers op allochtone jongeren aan te werven en voelt wel iets voor anoniem solliciteren om dat mogelijk te maken. Werkgroepvoorzitter De Boer denkt dat anoniem solliciteren allochtone jongeren een eerlijker kans op de arbeidsmarkt biedt. Volgens hem moeten werkgevers vrijwillig met anoniem solliciteren beginnen. “Baat het niet,...

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.