Opinie. Zin in een andere sociale dialoog (20). Burn-out is het nieuwe staken?

HR Square 177
Zetten we even een aantal cijfers op een rij. Vooreerst valt op dat het ziekteverzuimpercentage in België de laatste jaren significant is toegenomen. In 2016 bedroeg dat percentage bij arbeiders 7,33 en bij bedienden 4,66. In 2008 bedroegen deze percentages respectievelijk 5,77 en 3,88 (SD Worx, 2017).Dezelfde bron berekende ook de directe kosten van dit ziekteverzuim. Die bedroegen in 2016 welgeteld 972,51 euro per werknemer. Een gemiddeld bedrijf van 100 werknemers betaalde dus al gauw 97.251 euro aan ziekteverzuim. In 2008 bedroeg die kostprijs nog ‘slechts’ 753, 25 euro per werknemer. Hierbij werd dan nog niet eens rekening gehouden met de indirecte kosten, zoals de uitbetaling van overuren voor inspringende collega’s, het inschakelen van tijdelijke krachten of enig kwaliteitsverlies in producten of dienstverlening.Ten tweede valt het op dat het aantal psychische en mentale problemen sterk toenemen bij de Belgische werkende bevolking. Cijfers uit de Belgische gezondheidsenquête (WIV-ISP) wijzen op een...

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.