Personeelsbeleid in het onderwijs. Scholen ontdekken strategische waarde van HR

HR Square 199
Met meer dan 188.000 personeelsleden is het Vlaams onderwijs een van de grootste werkgevers van het land. In dat aantal, afkomstig uit het jongste rapport ‘Onderwijs in cijfers’ van het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming, zitten vooral leerkrachten, maar ook (adjunct-)directeurs, administratieve krachten, opvoeders, pedagogische begeleiders, kinderverzorgers, CLB-medewerkers en onderwijsinspecteurs. Hoe ons onderwijs die vele neuzen in dezelfde richting krijgt, is de vraag die hoogleraar Geert Devos al ruim dertig jaar bezighoudt. Hij leidt de onderzoeksgroep ‘Beleid en Leiderschap in het Onderwijs’ aan de Universiteit Gent.Dat er in de voorbije drie decennia veel en tegelijk weinig veranderd is, is een eerste bedenking van Devos. “Sommige discussies, bijvoorbeeld over het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep, zijn nog altijd dezelfde als in de jaren tachtig en negentig. Op andere terreinen is er wel vooruitgang geboekt. Zo is de stijl die scholen hanteren, minder hiërarchisch geworden. Directies gaan nu te rade bij hun...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.