Praktijk. Alcohol en drugs op het werk (2). Waarom treedt de werkgever (niet) op tegen drank- en drugmisbruik?

HR Square 138
Sinds 1 april 2010 moeten bedrijven uit de privésector voldoen aan de bepalingen van cao 100, en een beleidsverklaring over alcohol en drugs opnemen in hun arbeidsreglement. Q-ADO, de website van de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD) waarop alle informatie over alcohol en drugs in relatie tot het werk gebundeld is, analyseerde de antwoorden op de ‘Vragenlijst Alcohol- en Drugbeleid in de Organisatie’. Dit geeft een idee van hoe men in bedrijven omgaat met de alcohol- en drugthematiek. De vragenlijst is opgebouwd rond de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid: :: Regelgeving.:: Procedures bij acuut en chronisch misbruik.:: Hulpverlening.:: Vorming en voorlichting.  Tussen december 2009 en april 2013 werd de vragenlijst 1658 keer ingevuld, waarvan 65% na de invoering van cao 100. 21% van de respondenten werkt in een organisatie met minder dan 50 werknemers, 18% in een bedrijf met 50 tot 99 werknemers en 17% in...

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.