Praktijk. HRM bij de overheid. Lean Academy moet efficiëntie verhogen

HR Square 133
Sinds september volgen honderd federale ambtenaren uit verschillende overheidsdiensten een zesdaagse opleiding in ‘lean management’. De nadruk ligt op de wijze waarop een organisatie efficiënter kan werken en tegelijkertijd kosten kan besparen. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) stelde de Lean Academy begin september voor. Hij vertaalt ‘lean’ niet zozeer als ‘slank’ of ‘mager’, maar als ‘lenig’: “Het gaat niet alleen om het ‘ontvetten’ of besparen, maar ook over een spierversterking van het overheidsapparaat. ‘Lean’ betekent dat elke activiteit die niet bijdraagt tot een betere dienstverlening, wordt geëlimineerd. De filosofie is erop gericht aan de verwachtingen van de burger te voldoen met een minimum aan middelen en zonder verspilling.” ‘Lean management’ is geen pleidooi om met zo weinig mogelijk middelen zo veel mogelijk te doen. Bogaert pleit er zelfs voor om tegelijk ook meer middelen te investeren in het overheidsapparaat: “Maar dan wel selectief, zoals we dat ook op personeelsvlak...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.