Praktijk: Professor Blanpain over het eenheidsstatuut. Hoe gelijk worden arbeiders en bedienden?

HR Square 127
Tot 8 juli 2013 heeft het Grondwettelijk Hof de wetgever de tijd gegeven om het verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden weg te werken. De regering heeft de sociale partners gevraagd om tegen maart een oplossing te vinden. Anders moet de regering zelf het heft in handen nemen. De aandacht gaat vooral naar het gelijkschakelen van de opzeggingstermijnen en de carenzdag (ook bekend als carensdag, de eerste dag bij ziekte waarop arbeiders doorgaans geen loon krijgen). Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden heeft een lange voorgeschiedenis. In 1900 kwam er een wet over de arbeidsovereenkomsten voor arbeiders. Voor bedienden achtte men dat niet nodig, omdat ze dicht bij de werkgever stonden en dus geen extra bescherming nodig hadden. Pas in 1922 kwam er een wet over de arbeidsovereenkomsten voor bedienden. Het onderscheid staat al sinds de jaren zestig ter discussie. Bij het opmaken van de wet van 3 juli...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.