Preventie en re-integratie. Nieuwe regeling re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. “De werkgever én de werknemers werken mee aan het vlot verloop van het re-integratietraject”

HR Square 166
Het juridisch kader dat regelt hoe de re-integratie van (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers verloopt, wordt bepaald door twee koninklijke besluiten die op 24 november vorig jaar verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad. Het ene wijzigt het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft, het andere is een aanvulling op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Daarnaast is er ook nog het wetsontwerp – op het moment dat we dit schrijven wel al goedgekeurd door de Commissie Sociale Zaken, maar nog niet door het voltallige parlement – dat diverse bijkomende zaken regelt in het kader van arbeidsongeschiktheid. Om ons door de juridische teksten te gidsen, spreken we met Ward Bouciqué van het gespecialiseerde advocatenkantoor Claeys & Engels. “Van de twee KB’s is degene die de...

In de kijker

Bescheiden start voor vierdagenwerkweek

Provincie Antwerpen zet werknemers aan het fietsen

Uitzendactiviteit weerspiegelt een vertragende economie

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.