PSYCHOSOCIALE RISICO’S. Belgisch onderzoek over preventie van psychosociale risico’s op het werk Hoe risicoanalyse beginnen én verwerken in efficiënt actieplan? (Miet Lamberts, HIVA)

HR Square 172
Nieuw onderzoek van HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven) toont aan dat het ontwikkelen en implementeren van een preventiebeleid rond psychosociale risico’s op verschillende hindernissen kan botsen binnen organisaties. Vooral de vertaalslag van de risicoanalyse naar een actieplan blijkt moeilijk, delicaat en tijdrovend. Verschillende recente studies bevestigen dat werknemers kampen met stressrisico’s op de werkplek. Daarnaast geven de cijfers aan dat het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt is als gevolg van psychische problemen alsmaar verder toeneemt. Nochtans noopt het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (dat in werking trad op 1 september 2014) de werkgevers ertoe een beleid te voeren dat erop gericht is de aanwezigheid van psychosociale risico’s op het werk te beperken.De aandacht van de wetgever voor het psychosociaal welzijn van werknemers is evenwel niet nieuw. Ook de Welzijnswet van 4 augustus 1996, die de basiswet vormt op...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.