Quai Leroy? Zero Exclusion & Zero Emision

HR Square 194
De Vlaamse regering schuift een ambitieuze werkgelegenheidsdoelstelling naar voor in het regeerakkoord: een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Daarmee sluiten we aan bij de toplanden van de Europese Unie. Geholpen door de aanhoudende gunstige economische conjunctuur en de vergrijzing van de beroepsbevolking hebben we het voorbije decennium de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen zien opklimmen tot 76 procent. De werkloosheid is tevens gezakt tot een van de laagste niveaus in de EU. Ook al zet de vergrijzing zich de komende jaren nog tegen een sterker ritme door, toch mogen we er niet van uitgaan dat we de doelstelling van 80 procent met de vingers in de neus zullen halen. We zullen immers sommige HR-praktijken grondig moeten herzien. Zero Exclusion en Zero Emission moeten de leidende principes zijn in de toekomst. Zero Exclusion We zien dat de participatie van kansengroepen zoals personen met beperkingen, personen met een migratie-achtergrond en 55-plussers nog steeds te laag...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.