Quoi Leroy? Amorf

HR Square 178
Opmerkelijk dynamisch Vooreerst zit er een hele dynamiek in deze populatie die in de maandelijks gepubliceerde werkloosheidscijfers nauwelijks of niet zichtbaar is. De voorbije 12 maanden zijn er bijna 706.000 bewegingen geweest in of uit de werkloosheid. Dat is 3,2 keer meer dan het statistisch gemiddelde (ongeveer 259.000) in die periode. Uiteraard is de dynamiek groter bij jonge, hooggeschoolde en kortdurige werkzoekenden en bijgevolg lager voor de ‘oudere’, laaggeschoolde en langdurige werkzoekenden.Wat deze laatste subgroepen betreft, zal iedereen die het arbeidsmarktgebeuren een beetje kent, onmiddellijk begrijpen dat dit toe te schrijven is aan structurele kenmerken van vraag- én aanbodzijde op onze arbeidsmarkt – en niet aan een meer passieve houding van de betrokken werkzoekenden.Bovendien merken we als VDAB ook op dat heel veel werkzoekenden actief sollicitatiefeedback (meer dan 300.000 keer in het startjaar) aan ons geven, participeren in de begeleidings-, opleidings- en werkervaringsacties die we met partners opzetten, in een...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.