Quoi Leroy? Boren naar talent

HR Square 98
Het management van BP – de uitbater van het platform – ging tijdens deze ramp grondig en herhaaldelijk in de fout door de ernst van de situatie te minimaliseren, en weinig open en empatisch te communiceren ten aanzien van de lokale bevolking en de betrokken milieu-stakeholders. Talent verspillen Als we niet oppassen, staat ons op de arbeidsmarkt een even grote milieuramp te wachten, waarbij tonnen talent roemloos worden uitgestoten. Onze lage werkzaamheidsgraad is een teken dat we veel, te veel talent verspillen. Ouderen, jongeren van allochtone origine, personen met een arbeidshandicap, personen met een gat in hun cv en kortgeschoolden verdwijnen als zeldzame soorten in de periferie van de arbeidsmarkt. Hun competenties en passies zitten verborgen onder de smurrie van de vooroordelen. Een slechte aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en een stereotype kijk op competenties leidt tot een megagroot verlies van ‘human resources’. Niet alleen borrelt her en der de...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.