Quoi Leroy? -De 21 ste -eeuwse onderneming

HR Square 190
Dat de digitalisering nieuwe competenties vraagt, is inmiddels een vanzelfsprekendheid. HetEuropese beleidskader legt daarbij sterk de nadruk op de 21 ste -eeuwse vaardigheden die dewerkende nodig heeft om wendbaar en weerbaar te zijn in een snel veranderende wereld. Inmijn boek ‘No Jobs’ ga ik dieper in op deze vaardigheden, die niet alleen nodig zijn omwillevan de digitale transformatie van de economie en de samenleving, maar ook omwille vanandere belangrijke maatschappelijke evoluties zoals de toegenomen diversiteit, deglobalisering en de klimaatverandering.Maar, toegegeven, deze benadering legt de focus en de verantwoordelijkheid al te zeer bij hetindividu… Bestaat er ook zoiets als een competentieprofiel voor de onderneming van de 21 steeeuw?‘Sustainable Development Goals’De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) van de Verenigde Naties vormen alvast eenraamwerk om de 21 ste -eeuwse organisatie in te richten. Deze 17 doelstellingen moeten zorgenvoor een klimaat van duurzame ontwikkeling op het niveau van de wereld, de landen, deorganisaties en de...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.