Quoi Leroy? -De 21 ste -eeuwse onderneming

HR Square 190
Dat de digitalisering nieuwe competenties vraagt, is inmiddels een vanzelfsprekendheid. HetEuropese beleidskader legt daarbij sterk de nadruk op de 21 ste -eeuwse vaardigheden die dewerkende nodig heeft om wendbaar en weerbaar te zijn in een snel veranderende wereld. Inmijn boek ‘No Jobs’ ga ik dieper in op deze vaardigheden, die niet alleen nodig zijn omwillevan de digitale transformatie van de economie en de samenleving, maar ook omwille vanandere belangrijke maatschappelijke evoluties zoals de toegenomen diversiteit, deglobalisering en de klimaatverandering.Maar, toegegeven, deze benadering legt de focus en de verantwoordelijkheid al te zeer bij hetindividu… Bestaat er ook zoiets als een competentieprofiel voor de onderneming van de 21 steeeuw?‘Sustainable Development Goals’De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) van de Verenigde Naties vormen alvast eenraamwerk om de 21 ste -eeuwse organisatie in te richten. Deze 17 doelstellingen moeten zorgenvoor een klimaat van duurzame ontwikkeling op het niveau van de wereld, de landen, deorganisaties en de...

Dit artikel is exclusief voor leden

Wilt u lid worden, dan kunt u kiezen uit twee formules: individueel of corporate lidmaatschap. Door uw lidmaatschap boort u een geweldige bron van informatie én van persoonlijke contacten aan.

Voor uzelf als HR-professional: het individueel lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL. 
 • U kan alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U krijgt een aanzienlijke korting van op uw betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert.
 • U krijgt 10% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De individuele lidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 249 € (+ 6% btw). 

Voor u én uw HR-collega’s: het corporate lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL op vijf namen en/of adressen binnen uw organisatie.
 • U en uw HR-collega’s kunnen alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U en uw HR-collega’s krijgen een aanzienlijke korting op de betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert. 
 • U krijgt 20% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De bedrijfslidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 699 € (+ 6% btw). 

Student?

 • Je bent student in een HRM-richting (HRM, personeelswerk, arbeids- en organisatiepsychologie…) aan één van de Vlaamse universiteiten of hogescholen?
 • Dan kan je één jaar lang gratis HR Square lezen. Laat je gegevens achter via dit formulier (let op: gebruik het e-mailadres van je universiteit of hogeschool) en je ontvangt vanaf de eerstvolgende oneven maand tweemaandelijks een editie van HR Square gedurende een jaar.

In de kijker

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.