Quoi Leroy? Fons Leroy. Het einde van de arbeidsovereenkomst

HR Square 61
Het boek, de film, de musical. Hoe het ook verteld wordt, het verhaal van Daens confronteert ons met de haast onvoorstelbare werkomstandigheden van het proletariaat tijdens de industriële revolutie. De dominantie van de fabrieksbazen was totaal en leidde tot bittere sociale onrechtvaardigheid. Pas na decennia emancipatiestrijd kwam een evenwichtiger verhouding tussen de werkgevers en het werkvolk tot stand. De wederzijdse rechten en plichten werden zwart op wit vastgelegd in een arbeidsovereenkomstenwetgeving. Die vormt sindsdien als het ware een neutrale en objectieve buffer tussen de als tegenstrijdig gepercipieerde belangen van werknemers en werkgevers. In deze tijden van crisis en spanningen tussen de sociale partners lijkt de arbeidsovereenkomst voor velen misschien een zeker houvast te bieden en een laatste garantie op een waardige behandeling. Ik vrees echter dat de socio-economische situatie te veel veranderd is sinds het ontstaan ervan om die belofte nog werkelijk te kunnen waarmaken. Daarom lijkt het me een...

Dit artikel is exclusief voor leden

Wilt u lid worden, dan kunt u kiezen uit twee formules: individueel of corporate lidmaatschap. Door uw lidmaatschap boort u een geweldige bron van informatie én van persoonlijke contacten aan.

Voor uzelf als HR-professional: het individueel lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL. 
 • U kan alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U krijgt een aanzienlijke korting van op uw betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert.
 • U krijgt 10% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De individuele lidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 249 € (+ 6% btw). 

Voor u én uw HR-collega’s: het corporate lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL op vijf namen en/of adressen binnen uw organisatie.
 • U en uw HR-collega’s kunnen alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U en uw HR-collega’s krijgen een aanzienlijke korting op de betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert. 
 • U krijgt 20% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De bedrijfslidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 699 € (+ 6% btw). 

Student?

 • Je bent student in een HRM-richting (HRM, personeelswerk, arbeids- en organisatiepsychologie…) aan één van de Vlaamse universiteiten of hogescholen?
 • Dan kan je één jaar lang gratis HR Square lezen. Laat je gegevens achter via dit formulier (let op: gebruik het e-mailadres van je universiteit of hogeschool) en je ontvangt vanaf de eerstvolgende oneven maand tweemaandelijks een editie van HR Square gedurende een jaar.

In de kijker

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.