Quoi Leroy? Nieuwe architect gezocht en gevonden

HR Square 90
Nieuwe sociale risico’s Vandaag is de sociale zekerheid nog altijd gericht op het verzekeren van klassieke sociale risico’s zoals werkloosheid, ziekte en inactiviteit. Burgers die dit risico kennen, krijgen in dat kader een uitkering die hen in staat moet stellen een zeker inkomen te behouden, zodat ze uit de bestaansonzekerheid en armoede blijven. We moeten evenwel vaststellen dat er zich bovenop deze ‘oude’ risico’s nieuwe sociale risico’s manifesteren zoals laaggeschooldheid, gebrek aan kinderopvang, onmogelijkheid om arbeid en gezin te combineren, tekort aan aangepaste arbeid en vormingsmogelijkheden of beperkte mobiliteit. Met de doelstelling ‘met méér mensen langer werken’ voor ogen, vergt de bestrijding van deze oude en nieuwe risico’s een sociaal-zekerheidssysteem dat mensen stimuleert zo vlug en lang mogelijk actief te blijven op de arbeidsmarkt. Indien nodig zal dit via aangepaste vormen van arbeid moet gebeuren. Het activerend karakter van de sociale zekerheid en niet alleen van de werkloosheidsverzekering komt dus...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.