Quoi Leroy? Werkloosheidsgraad van 100 procent

HR Square 94
De werkloosheidsgraad van ieder van deze 200.000 personen apart is 100 procent… Ieders totaliteit van (potentiële) competenties blijft immers volledig onaangeroerd op de arbeidsmarkt. De totaliteit van de niet ingezette competenties bedraagt dus 200.000 x 100 procent. Daarom mogen we ons nooit alleen maar blindstaren op die formele werkloosheidsgraad. We moeten voortdurend focussen op het onbenut potentieel aan talent. Van wanhopigen tot gematigd optimisten Indien we dat laatste beeld voor ogen houden, betekent dit ook dat we niet via een lineaire aanpak de werkloosheidsgraad zomaar kunnen terugdringen. Neen, dan moeten we echt maatwerk bieden, vertrekkend vanuit de (potentiële) competenties en talenten van iedere werkzoekende en getoetst aan de concrete jobperspectieven op de arbeidsmarkt. Hierbij speelt het sociaalpsychologisch profiel van werkzoekenden een grote rol. Hans De Witte van het HIVA bewees dat tien jaar geleden al met zijn studie over langdurig werklozen. Hij onderscheidde bij deze werkzoekenden vijf relevante psychosociale profielen:...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.