Quoy Leroy! Exclusief inclusief!

HR Square 198
Door deze ontslagpraktijken verdwijnt de diversiteit in organisaties en diversiteit is een opstap voor inclusiviteit. Dat is jammer, niet enkel vanuit maatschappelijk oogpunt maar ook vanuit economisch oogpunt. Eerder Harvard-onderzoek heeft immers aangetoond dat er een duidelijke band is tussen economische performantie, innovatie en diversiteit van het personeelsbestand. Laat ons dus voortaan het DIFO-principe huldigen: een behoud van de DIversiteitsFOcus in alle omstandigheden! Die focus hebben we nu nodig omdat hij bijdraagt tot de noodzakelijke groei van onze bedrijven in het postcorona-tijdvak. Uitstel is geen optie! Een inclusieve bedrijfscultuur uitbouwen is geen vanzelfsprekendheid maar wel een must. Zo stelt de OESO in het rapport ‘Good jobs for All in a Changing World of Work’ dat inclusiviteit een centrale en prioritaire doelstelling moet zijn van arbeidsorganisaties, maar dat dit een echte omslag vereist. Diverse barrières verhinderen immers een inclusieve bedrijfscultuur, zoals ‘spiegelrekrutering’, een erg gekloonde wervings-, selectie- en HR-sector, subtiele maar...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.