Rechtspraak.

HR Square 198
Is informatie verkregen van nieuwe werkgever bruikbaar in geschil met ex-werknemer? Het gebeurt af en toe dat een werkgever in het kader van een geschil met een voormalige werknemer informatie aanwendt die hij heeft verkregen van een derde zoals de nieuwe werkgever. Kan een werkgever dergelijke informatie echter gebruiken? Is dit niet strijdig met de GDPR? Over deze vraag sprak de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit zich uit in een beslissing van 21 februari 2020. In deze zaak werd een werknemer ontslagen met een opzeggingstermijn van twee maanden. Het kwam vervolgens tot een geschil met de werkgever die de werknemer ervan beschuldigde de opzeggingstermijn niet naar behoren uit te voeren en hem voor de laatste maand niet meer uitbetaalde. De werknemer schakelde hierop de vakbond in die per brief het achterstallig loon voor de opzeggingstermijn vorderde en een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag van 17 weken loon.In zijn antwoordbrief merkte de...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.