Rechtspraak. Rechtsgeldigheid van aanwezigheidsvoorwaarde bij toekenning van een bonus

HR Square 194
Op 10 maart 2017 werd een werknemer met onmiddellijke ingang ontslagen met de betaling van een opzeggingsvergoeding. De werknemer meende aanspraak te kunnen maken op een pro rata bonus en vroeg aan de werkgever hem het bedrag mee te delen.Volgens een gebruik in de onderneming moeten de werknemers echter in dienst zijn op het einde van het financiële jaar (dat liep van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar) om aanspraak te kunnen maken op een bonus. Gelet op de datum van het ontslag voldeed de werknemer volgens de werkgever niet aan deze voorwaarde en had hij bijgevolg geen recht op een pro rata bonus.De werknemer betwistte de rechtsgeldigheid van deze aanwezigheidsvoorwaarde, maar werd hierin niet gevolgd door de arbeidsrechtbank.In eerste instantie oordeelde de arbeidsrechtbank dat de aanwezigheidsvoorwaarde niet strijdig is met de Loonbeschermingswet. Artikel 3 van deze wet bepaalt dat de werkgever de vrijheid van de werknemer...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.