Sociaal overleg. Sociaal overleg volgens Voka. Van conflicten naar evenwichten?

HR Square 165
  Het Belgisch sociaal overleg heeft, althans volgens het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka, een probleem met zijn output. De regering moet steeds tussenbeide komen om de loonkostenhandicap te corrigeren en de arbeidswetgeving aan te passen. De interprofessionele sociale gesprekspartners komen er zelf niet meer aan toe, de paritaire comités beperken zich tot het uitvoeren van het interprofessioneel kader én de ondernemingen hebben weinig speelruimte voor maatwerk.Het kan en moet dus beter. Hoe ziet de Vlaamse ondernemersorganisatie dat gebeuren? Laten we beginnen met de doelstellingen die zij vooropstelt, dat zijn er zes: ■ Evenwichtige machtsverhoudingen en sociale vrede.■ Evenwichtige verhouding tussen concurrentiekracht, koopkracht en hoge werkzaamheid.■ Evenwichtige verhouding tussen werkbaarheid en wendbaarheid.■ Evenwicht tussen sociale bescherming of sociale rechtvaardigheid en financiering.■ Versterking van werknemersinspraak in alle vormen.■ Efficiënte of lage transactiekosten. De prioriteit is dat het sociaal overleg bijdraagt tot de economische groei. Pas daarna kan er gesproken worden over...

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.