Special: Diversiteit, ook tijdens de crisis? Impulsbeleid EAD. Overheid steunt diversiteit

HR Square 65
Een uitgebreide uiteenzetting van alle tewerkstellingsmaatregelen zou ons te ver leiden, maar belangrijk om te vermelden is het Impulsbeleid Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD). Dit pakket bevat stimuleringsmaatregelen voor het voeren van een diversiteitsbeleid in bedrijven, organisaties en lokale besturen. Zo wil het beleid bijdragen tot een meer evenredige participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Het departement Werk en Sociale Economie staat in voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van dit impulsbeleid, dat wordt gedragen door de Vlaamse regering, de sociale partners en organisaties die de kansengroepen vertegenwoordigen. Drie kansengroepen krijgen bijzondere aandacht: ■ oudere werknemers ■ personen met een arbeidshandicap ■ personen van allochtone afkomst. In alle beleidsacties gaat ook speciale aandacht uit naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Belangrijkste instrumenten ■ De diversiteitsplannen Bedrijven, organisaties en lokale besturen kunnen onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen voor de ontwikkeling, planning en uitvoering van een diversiteitsplan. ■ Structurele EAD-projecten...

In de kijker

Fietsvergoeding voor iedereen (in de privésector)

Loonkost in 2022 met 7,9 procent gestegen

Veel minder tijdelijke werkloosheid

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.