Special financiële participatie: Ondernemingsparticipatie Pas op: personeel met eigenaarsmentaliteit

HR Square 55
Het enige idee aan de horizon, met al zijn gebreken, dat het ideaal van sociale rechtvaardigheid koppelt aan de belofte van economische efficiëntie – zo bevlogen beschrijft de Amerikaanse beroepsorganisatie National Center of Employee Ownership de ondernemings- of werknemersparticipatie. In de VS en ook dichter bij huis, in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, heeft dit systeem veel succes. In België krijgt het nog niet echt voet aan de grond. Ondernemingsparticipatie is echter méér dan financiële participatie. Het is ook – of kan ook zijn – structurele participatie, waarbij de werknemers worden betrokken bij het reilen en zeilen van de onderneming en bij de organisatorische beslissingsprocessen. De beleidsnota van werkgeversorganisatie VKW Metena over ondernemingsparticipatie beklemtoont dat echte participatie een bepaalde wijze van ondernemen omhelst. Het gaat om een mentaliteit, waarbij de belangen van werkgever en werknemer zoveel mogelijk gelijklopen. Cruciaal is het creëren van een eigenaarsmentaliteit bij het personeel. Eigenaarschap zet...

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.