Special: stress – in crisis en andere tijden. Stress in cijfers. Waarom ‘werkbaar werk’ weldoend werkt

HR Square 66
Uit de werkbaarheidsenquête van STV Innovatie & Arbeid, een onderzoeksinstelling beheerd door de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV), blijkt dat de werkbaarheidsgraad voor loontrekkenden in 2007 lichtjes gestegen is, met 1,8 procentpunt (van 52,3 naar 54,1 procent). Dit betekent dat er in 2007 ongeveer 40.000 méér werkbare jobs waren dan in 2004, toen de vorige enquête werd gehouden. ‘Werkbaar werk’ houdt in dat een job voldoende leermogelijkheden biedt, goed te combineren is met het privéleven en weinig tot geen motivatie- of stressproblemen met zich meebrengt. Op het vlak van werkstress en motivatie is de situatie nagenoeg dezelfde gebleven als in 2004. Bijna drie op de tien Vlaamse werknemers hebben werkstress. Bijna twee op de tien hebben motivatieproblemen. Werkstress blijft dus een belangrijk knelpunt en een probleem voor ongeveer 600.000 werknemers in Vlaanderen. Deze trend wordt ook in 2008 voortgezet. Uit een onderzoek van een dienstverlener in opdracht van Prevent bij...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.