Staffing: Evaluatie en beoordeling. Prestatiemanagement in een notendop.

HR Square 32
Om iemand op een zo objectief mogelijke manier te evalueren, zijn er feiten nodig, gegevens over de prestaties en het gedrag - individueel en binnen het team - van de medewerker in kwestie. Daarnaast moet men over normen beschikken, vooraf vastgelegde doelstellingen om deze gegevens te vergelijken. Beide aspecten staan centraal binnen het prestatiemanagement. Prestaties meten en vooral managen, wordt steeds minder als controle en steeds meer als ‘verbetermiddel’ beschouwd. Het verschil tussen gewoon prestaties meten en een prestatiemanagement voeren, zit hem in wat er met de meetresultaten wordt gedaan. Door de meting te vergelijken met een vooraf vastgestelde norm, is het mogelijk om aan de gemeten handeling een waarde toe te kennen. Deze waarde geeft een indicatie voor actie. Ligt de waarde onder de norm, dan moeten de medewerker en zijn leidinggevenden actie ondernemen. Scoorde de medewerker conform de gestelde norm, dan kan hij doorgaan op de ingeslagen weg....

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.