Straffe HR-uitspraak. “Een slecht schoolrapport weerhoudt ons ervan om levenslang te leren”

HR Square 206 (september-oktober 2021)
  - Kan zonder meer worden bevestigd- Behoeft nuance- Kan niet worden bevestigdOp het eerste gezicht wel. Negatieve ervaringen in het initieel onderwijs, zoals zittenblijven en uitstromen, blijken een negatief effect te hebben op de latere participatie aan levenslang leren (Knipprath, 2013). Zeker kortgeschoolden vormen een risicogroep. Frappant daarbij is dat leidinggevenden dit risico vaak versterken. Leidinggevenden van kortgeschoolden hebben over het algemeen lage verwachtingen van het ontwikkelpotentieel van hun medewerkers. Directe leidinggevenden van kortgeschoolden zijn vaak zelf doorgegroeide vakmensen, waardoor zij in principe gericht zijn op de inhoud van het werk (Sanders et. al., 2013).Vakmensen hebben de neiging een probleem over te nemen en het dan zelf op te lossen, in plaats van erop aan te sturen dat probleemeigenaren zelf hun oplossingen bedenken. Rendement en productie-eisen gaan bovendien voor. Ontwikkeling van werknemers is daarbij secundair. Zij denken eerder dat medewerkers iets niet willen, dan dat ze iets niet weten...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.