Trends & feiten

HR Square 44
WERKPLEK Welzijns- en pestindicatoren Welzijn op het werk staat steeds meer in de kijker, maar tot nu toe was het moeilijk concreet te peilen naar factoren die hiertoe bijdragen. De KU Leuven ontwikkelde twee risicometers die mogelijke voorspellers van ongewenst gedrag meten. Sinds de anti-pestwet van 11 juni 2002 worden organisaties gewezen op hun verantwoordelijkheid een degelijk welzijnsbeleid uit te bouwen. In 2003 vroeg de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg aan de KU Leuven een onderzoek te starten met als doel een risicoanalyse-instrument op te stellen om ongewenst gedrag op het werk (pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld) op te sporen. Na drie jaar staan nu twee risicoanalysemeters op punt. De RATOG (Risico-Analyse Tool voor Ongewenst Gedrag) en RATOG-KMO (Risico-Analyse Tool voor Ongewenst Gedrag in kmo’s) zoeken respectievelijk in grote organisaties (meer dan 100 werknemers) en kmo’s naar organisatiegebonden risicofactoren voor pesten op het werk. Zij meten welke factoren...

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.