Van de vakbond. Hogere werkzaamheids- en werkbaarheidsgraad: de rol van loopbaanbegeleiding

HR Square 207 (november-december 2021)
    Het verhogen van de werkzaamheidsgraad heeft nood aan een geïntegreerde aanpak waarbij loopbaanbegeleiding centraal staat. Werkbaarheid dient mee opgenomen te worden in deze aanpak. Interne en externe transitie zijn deel van de agenda. Het is belangrijk competenties van de werknemers te screenen en actie te ondernemen om die te verbeteren. Even belangrijk zijn de in de toekomst benodigde competenties te kunnen voorzien en op tijd de nodige actie te ondernemen om de werknemers deze nieuwe competenties bij te brengen. Opleiding maakt hier deel van uit. Outplacement moet gezien worden als de laatste reddingsboei bij individuele en (per definitie) collectieve ontslagen. En dit in een omgeving waarin het sociaal overleg – op interprofessioneel-, sectoraal- en bedrijfsvlak – een belangrijke rol speelt. Het federale regeerakkoord geeft een aantal kapstokken die niet dé leidraad hoeven te zijn, maar die hoe dan ook de komende jaren een invulling zullen krijgen waar rekening...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.