Van de vakbond. Voorwaarts, mars!

HR Square 205 (juli-augustus 2021)
Anno juni 2021 zitten we in de eigenaardige overgang tussen crisisbeheer en relance. Crisisbeheer heeft het nadeel van de tijdsdruk, maar het voordeel van de duidelijkheid. Relance heeft het voordeel van enige voorbereidingstijd, maar het nadeel van de ideologische knopen die ontward moeten worden. In dat opzicht pleiten we als Liberale Vakbond voor een zo holistisch mogelijke benadering. Het geheel van de maatregelen moet goed op elkaar worden afgestemd en het geheel moet een grotere toegevoegde waarde bieden ten opzichte van de optelsom van diverse maatregelen. Net daarom zullen diverse werven van cruciaal belang zijn. Ze mogen niet los staan van elkaar, maar moeten elkaar optillen tot een breed maar coherent pakket van maatregelen. Ten eerste moet de Belgische economie een extra duwtje in de rug krijgen. We zijn verheugd constructieve bijdragen te hebben geleverd aan het plan voor Relance en Veerkracht, maar de (publieke) investeringsnoden zijn vele malen hoger....

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.