Van werk-naar-werk

HR Square 200
De overgangen tussen werk en deze andere domeinen verlopen in twee richtingen maar zijn noodzakelijke componenten om mensen duurzaam aan het werk te houden. De transitionele arbeidsmarkt houdt in dat we de consequenties van werken op die andere domeinen ook in kaart brengen en vice versa. Zo is het inzonderheid van belang om bijvoorbeeld de verworven competenties buiten de werksfeer ook mee te nemen als voedingsbronnen voor een duurzame loopbaan. Zo legt de transitionele arbeidsmarkt ook een permanente brug tussen leren en werken. Als we een hogere werkzaamheid willen en dus mensen langer aan het werk willen houden, dan moet het arbeidsmarktbeleid veel meer inzetten op vlotte, kwaliteitsvolle transities. Die uitdaging stelt zich nu meer dan ooit omdat we stevigere bruggen nodig hebben die permanente vorming en werken met mekaar verbinden, maar ook goed bewegwijzerde overgangen tussen werken en de private sfeer. Ik verwijs hiervoor naar het ontbreken van een...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.