(Veel) Meer vrouwen in de raden van bestuur door quota?

HR Square 109
Steven De Vos (A&S Solutions). Belemmeringen in kaart brengen Of de invoering van een verplicht quotum een oplossing is om de gender-ongelijkheid in de raden van bestuur weg te werken, is nog maar de vraag. Bij het aanstellen van een persoon tot de raad van bestuur is het van primordiaal belang dat de raad bestaat uit uiterst capabele mensen. Of dit nu meer mannen of vrouwen zijn, lijkt me minder relevant. Anderzijds kunnen we niet ontkennen dat het glazen plafond bestaat. Met als gevolg dat het voor een vrouw meer inspanning vergt om de top van het bedrijfsleven te bereiken. Ik ben geen voorstander van het opleggen van quota, wel van stimulatie. Vrouwen moeten gestimuleerd worden om tot het beleidsniveau toe te treden. Daarnaast is het aan iedere organisatie om zelf haar huiswerk te maken en te durven onderzoeken welke belemmeringen aanwezig zijn. Tot slot stel ik me de vraag...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.