VEILIGHEID. Kan ook de arbeidsinspectie haar bijdrage leveren? HR en veiligheid: goede huwelijkspartners?

HR Square 158
“HR, welzijn en veiligheid kunnen bondgenoten zijn”, poneert Danny De Baere, adviseur bij de algemene directie Humanisering van de Arbeid (federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). “Maar nog te vaak blijven de HR-manager en de preventieadviseur op hun eigen eiland zitten. Nochtans is een huwelijk tussen verschillende domeinen zoals psychosociale belasting, ergonomie en HR mogelijk. Naast de klassieke regelgeving, is er in cao’s meer en meer aandacht voor welzijnsaspecten en dus arbeidsomstandigheden, niettegenstaande andere aspecten zoals arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsinhoud nog altijd hierin primeren. Dat is immers het typische werkterrein van een HR-verantwoordelijke. ‘Werkbaar werk’, als belangrijk speerpunt voor deze regering, betekent immers niet alleen meer aandacht voor competentieontwikkeling, ‘levenslang leren’ en evaluaties. Maar ook een veilige, gezonde en leuke werkomgeving zijn noodzakelijk om langer kwaliteitsvol en gemotiveerder te kunnen werken.” Dat alles is ook van essentieel belang voor de retentie, niet onbelangrijk in tijden waarin de ‘oorlog om...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.