Verdedig uw onderzoek. Heldere communicatie voorkomt burn-out

HR Square 206 (september-oktober 2021)
  Safâa Achnak, verdedig uw onderzoek! Safâa Achnak: “Mijn onderzoek gaat na hoe psychologische en lichamelijke stressreacties op een psychologische contractbreuk zich ontwikkelen in de loop van de tijd en welke rol werkgever en werknemer in deze dynamische relatie spelen. Het psychologisch contract verwijst naar onuitgesproken verwachtingen van werknemers. Het is een set van verwachtingen waaraan een werknemer denkt te moeten voldoen, maar ook wat hij daarvoor terugkrijgt, bijvoorbeeld waardering, een zekere autonomie of groeimogelijkheden. Een psychologisch contract is idiosyncratisch en verschilt dus van individu tot individu. Het wordt bepaald door vroegere jobervaringen, eigen waarden en de opvoeding. Wanneer werknemers vinden dat hun werkgever deze stilzwijgende verplichtingen niet nakomt, ervaren ze dit als een psychologische contractbreuk. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat dergelijke breuken bijvoorbeeld leiden tot minder engagement, een lagere motivatie, minder tevredenheid en een lager prestatievermogen. Mijn onderzoek focust zich vooral op schendingen van het psychologisch contract en...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.