Verdedig uw onderzoek. Ligt eenzaamheid op de loer bij tijdelijk werk?

HR Square 197
  Eline Moens, verdedig uw onderzoek. “Eenzaamheid is een maatschappelijk relevant fenomeen. Onderzoek toont onder meer aan dat eenzaamheid even ongezond is als overgewicht. Eenzaamheid komt echter niet alleen voor in de privésfeer. Op het werk kunnen medewerkers zich eveneens eenzaam voelen. Dat blijkt ook uit de wetenschappelijke literatuur. Onderzoek van collega’s toont bijvoorbeeld aan dat er indicaties zijn van gevoelens van sociale isolatie bij tijdelijke werknemers. Tegelijk blijkt onder andere uit cijfers van Eurostat dat het aandeel tijdelijke werknemers in de EU stijgt. In het onderzoek wilden we dan ook empirisch nagaan of er een associatie bestaat tussen tijdelijk werk en eenzaamheid op het werk. In tweede orde hebben we onderzocht of eenzaamheid op het werk een invloed heeft op de associatie tussen tijdelijk werken en jobtevredenheid. Het bestaande onderzoek naar het verband tussen tijdelijk werken en jobtevredenheid heeft immers tot nog toe geen consistente resultaten opgeleverd. Sommige onderzoeken...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.