Voorwoord: Luc De Decker

HR Square 50
“Ondernemingen ontdekken dat HRM als functiedomein een antwoord kan bieden op uitdagingen zoals de vergrijzing, de evolutie naar een kenniseconomie, de groeiende nood aan hoogopgeleide medewerkers of het dreigende tekort aan managementpotentieel.” Dat verklaart Daniël Vloeberghs, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven, en één van de meest gezaghebbende stemmen in de HR-wereld in onze contreien. Hij vertrouwde het toe aan Hilde Vereecken, die in dit nummer onderzoekt of strategisch HRM méér betekent dan een zoveelste loze modekreet. Haar zoektocht naar het antwoord mondde uit in een opvallend kritische doorlichting van HRM - en van de HR-manager. In dat artikel (Special op blz. 52 en volgende) vinden we tal van opmerkelijke uitspraken, zowel uit onderzoeken als van prominente vertegenwoordigers van de Belgische HR-wereld. De analyse is uitgedraaid op een confrontatie met het vakgebied HRM. Een confrontatie die door de ene HR-professional uitdagend genoemd zal worden en door de...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.