Voorwoord: Naar een nieuw sociaal pact

HR Square 20
Hoewel tijdens de HR Square November Conference 2004 sprekers die verstand hebben van de materie de kans op de totstandkoming van een interprofessioneel akkoord (IPA) op hoogstens 30% schatten, is het IPA er na zware barensweeën en dankzij een financiële keizersnee van de federale overheid toch gekomen. Inmiddels keurden de werkgevers het ontwerp goed, zij het niet zonder tegenstribbelen. Van de vakbonden mag eerlang hetzelfde verwacht worden. Met de totstandkoming van een (ontwerp)akkoord kregen ook de meeste HR-managers hun zin. Begin december 2004 werd een duizendtal onder hen door Acerta Consult geënquêteerd naar hun wensen. Gaven ze de voorkeur aan een ‘mini-akkoord’ of verkozen ze ‘geen akkoord’ boven slappe koffie? De uitspraak van de personeelsprofessionals was ondubbelzinnig: 80% van de respondenten verkoos een ‘slecht akkoord’ boven ‘geen akkoord’. De belangrijkste overwegingen daarbij waren dat een mini-akkoord sowieso de druk op de sectorale en ondernemingsonderhandelingen zou weghouden (of verminderen) en dat...

Dit artikel is exclusief voor leden

Wilt u lid worden, dan kunt u kiezen uit twee formules: individueel of corporate lidmaatschap. Door uw lidmaatschap boort u een geweldige bron van informatie én van persoonlijke contacten aan.

Voor uzelf als HR-professional: het individueel lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL. 
 • U kan alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U krijgt een aanzienlijke korting van op uw betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert.
 • U krijgt 10% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De individuele lidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 249 € (+ 6% btw). 

Voor u én uw HR-collega’s: het corporate lidmaatschap 

 • U ontvangt per jaar zes edities van het tijdschrift HR Square NL op vijf namen en/of adressen binnen uw organisatie.
 • U en uw HR-collega’s kunnen alle edities van het tijdschrift ook online lezen en downloaden.
 • U en uw HR-collega’s krijgen een aanzienlijke korting op de betalende deelname aan de workshops, trainingen, seminaries en congressen die HR Square organiseert. 
 • U krijgt 20% korting op de standaardtarieven om uw HR-vacatures te publiceren op www.hrsquare.be en in de nieuwsbrief.
 • De bedrijfslidmaatschapsbijdrage voor één jaar is 699 € (+ 6% btw). 

Student?

 • Je bent student in een HRM-richting (HRM, personeelswerk, arbeids- en organisatiepsychologie…) aan één van de Vlaamse universiteiten of hogescholen?
 • Dan kan je één jaar lang gratis HR Square lezen. Laat je gegevens achter via dit formulier (let op: gebruik het e-mailadres van je universiteit of hogeschool) en je ontvangt vanaf de eerstvolgende oneven maand tweemaandelijks een editie van HR Square gedurende een jaar.

In de kijker

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.