Voorwoord: Naar een nieuw sociaal pact

HR Square 20
Hoewel tijdens de HR Square November Conference 2004 sprekers die verstand hebben van de materie de kans op de totstandkoming van een interprofessioneel akkoord (IPA) op hoogstens 30% schatten, is het IPA er na zware barensweeën en dankzij een financiële keizersnee van de federale overheid toch gekomen. Inmiddels keurden de werkgevers het ontwerp goed, zij het niet zonder tegenstribbelen. Van de vakbonden mag eerlang hetzelfde verwacht worden. Met de totstandkoming van een (ontwerp)akkoord kregen ook de meeste HR-managers hun zin. Begin december 2004 werd een duizendtal onder hen door Acerta Consult geënquêteerd naar hun wensen. Gaven ze de voorkeur aan een ‘mini-akkoord’ of verkozen ze ‘geen akkoord’ boven slappe koffie? De uitspraak van de personeelsprofessionals was ondubbelzinnig: 80% van de respondenten verkoos een ‘slecht akkoord’ boven ‘geen akkoord’. De belangrijkste overwegingen daarbij waren dat een mini-akkoord sowieso de druk op de sectorale en ondernemingsonderhandelingen zou weghouden (of verminderen) en dat...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.