Voorwoord: Verklanting

HR Square 4
De belangstelling voor de perceptie en de appreciatie van het personeelsbeleid door de werknemers is een relatief recent verschijnsel in België. Tevredenheidonderzoek op het niveau van individuele organisaties en vergelijkingen terzake zijn al jaren vertrouwde kost. Pas nu echter, na een paar jaar incubatietijd, worden werknemers ten volle ontdekt als een doelgroep van het beleid en een doelwit van HR-marketing. Het idee is doorgebroken dat het best interessant is – en zelfs noodzakelijk – om de drijfveren en verwachtingen van de human resources te kennen en te begrijpen. Eens die stap gezet, kan men rekening houden met de observaties en er zijn personeelsbeleid en communicatie op afstemmen. Personeelsmarketing wordt dus een onderdeel van HRM en overschrijdt de grenzen van het deeldomein rekrutering. In de vorige editie van dit blad werd u uitvoerig geïnformeerd over de tevredenheid van werknemers met hun beloning en met het beloningsbeleid van hun onderneming (HR Square...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.