Voorwoord: Vreemde collega’s: twee voor, één tegen

HR Square 6
Het wegwerken van discriminatie van allochtone medemensen op de arbeidsmarkt, wordt een hoeksteen van het regeringsbeleid om de integratie te bevorderen en de spanningen tussen bevolkingsgroepen van verschillende herkomst te verlagen. Het is ook de eerste eis van allochtonenorganisaties en hun politieke woordvoerders. De Vlaamse regering gaf het voorbeeld door aan te kondigen dat de nationaliteitsvereiste voor een baan bij de overheid zou verdwijnen. Wil men echter snel vooruitgang boeken met de economische integratie, dan zijn wettelijk opgelegde quota voor de tewerkstelling van allochtonen in privé- en overheidsbedrijven aangewezen, althans zo denken sommigen. Maar moet dat zo nodig? U zult er wel uw eigen mening op na houden. Feit is dat uw personeelsbeleid niet ontsnapt aan wat gerust als een van de scherpste maatschappelijke problemen van deze tijd mag worden aangeduid. Met een recente enquête peilde SD Worx naar de mening van de Belgische werknemers terzake. In een samenvattend verslag...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.