VOV – Licht op Leren 08: Talentmanagement. Talent wil erkenning

HR Square 79
De coördinatie van de werkgroep talentmanagement rustte op de schouders van de VOV – Lerend Netwerk-bestuursleden Greet François (projectmedewerkster faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven) en Pieter Deturck (HR-manager van het Agentschap voor Natuur en Bos). In aparte focusgroepen met HR-managers en HR-consultants in opleiding en vorming, alsook in persoonlijke gesprekken met topbestuurders, overheidsvertegenwoordigers en vakbonden stelde de werkgroep steeds dezelfde vragen: wat is talentmanagement? Op wie moet het gericht zijn? Wat is een juiste aanpak? Welke stakeholders spelen een rol? Diversiteit Uit die oefening kwam onder meer het dilemma naar voren van het ‘elitair perspectief’ versus het ‘diversiteitsperspectief’. Moeten we alles inzetten op de volle ontwikkeling van medewerkers met zichtbaar potentieel (‘elitair’)? Of maken we liever van elke burger een talent (‘diversiteit’)? De stakeholders kozen unaniem voor het diversiteitsprincipe. Tussen de schoolbanken al moeten we zoeken naar onontgonnen gaven. Op de werkvloer is het wenselijk om...

In de kijker

Fietsvergoeding voor iedereen (in de privésector)

Loonkost in 2022 met 7,9 procent gestegen

Veel minder tijdelijke werkloosheid

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.