Werkplek: Agressie op het werk. Mobbing in de kiem smoren.

HR Square 33
Wat verstaan we onder geweld op het werk? De term verwijst naar elke situatie waarbij iemand psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Er is fysieke (directe slagen, bedreigingen met of zonder wapen,...) of verbale agressie (plagerijen, beledigingen, scheldwoorden,…). Ook als de werknemer niet op de arbeidsplaats aanwezig is, kan er sprake zijn van geweld op het werk, bijvoorbeeld door incidenten op een beurs, bij een klant of leverancier, of telefonische bedreigingen bij de werknemer thuis. Veel voorkomende, specifieke vormen van geweld op het werk zijn pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Pesterijen omvatten elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen in een onderneming, dat zich uit in handelingen, woorden, bedreigingen, gebaren en eenzijdige geschriften. Dit gedrag is bedoeld om de persoonlijkheid, waardigheid en fysieke of psychische integriteit van een werknemer aan te tasten, zijn baan in gevaar te brengen en een vijandige of vernederende omgeving te creëren. Belangrijk...

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.