Werkplek: Werknemers met een handicap. Goed werk kent geen beperkingen.

HR Square 48
Veel werkgevers en personeelsverantwoordelijken staan nog steeds huiverachtig tegenover de aanwerving van een kandidaat-werknemer met een handicap. Vanuit de visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het streven naar diversiteit, horen medewerkers met een handicap net zo goed thuis in uw personeelsbestand. Voor de overheid is hiervoor zelfs een wettelijke verplichting ingevoerd. Zo werd het tewerkstellingsquotum voor de administratie van de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd op 2% van de nieuwe aanwervingen voor statutaire functies op niveau D en E. Voor de privésector is die verplichting er nooit gekomen. Om daar de aanwerving van gehandicapten te bevorderen, besloot de overheid financiële stimuli te hanteren. Welke tegemoetkomingen als werknemer? Voor alle soorten ondersteuningsmaatregelen geldt dat de persoon moet ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het vroegere Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Hij moet ook een aanvraag tot goedkeuring voor ‘tussenkomsten in het kader...

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.