Zorgsector: Netwerk voor snelle informatie-uitwisseling. Ziekenhuizen lanceren zelf HR-vraagbaak

HR Square 48
In 2003 richtte Marc Moens, directeur personeelszaken in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, een werkgroep op met vertegenwoordigers van vijf ziekenhuizen om een set performantie-indicatoren te definiëren. Momenteel nemen al 21 ziekenhuizen jaarlijks deel aan dit vergelijkende gegevensonderzoek. Deze benchmarking levert het basismateriaal om zich te positioneren binnen de sector, de eigen werking te evalueren en deze bij te sturen met gerichte actieplannen. Over de algemene trends die af te leiden zijn uit de cijfers van 2006 leest u binnenkort meer in HR Square. Tijdens bijeenkomsten met de ziekenhuizen die deelnemen aan de benchmarking, kwam een nieuwe verfijnde formule tot stand voor iets wat voordien al spontaan gebeurde. Initiatiefnemer Marc Moens: “We gingen al regelmatig bij elkaar te rade met vragen over personeelszaken en wilden er een efficiënte structuur aan geven. Ik checkte bij een omvangrijke groep mailadressen of men bereid was aan een elektronische rondvraag deel te nemen, wie...

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.