Zorgsector: Strategisch HRM. “Mensen maken overal het verschil, zeker in de zorg”

HR Square 51
Zowel in België als in Nederland is de zorgsector op zoek naar een nieuwe benadering van de organisatie en van HRM. Paul Boselie, hoofddocent HRM aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Tilburg, wijst vier oorzaken aan van die nieuwe oriëntering: “Ten eerste werd het bewustwordingsproces versneld door de invoering van het nieuwe financieringsstelsel in de Nederlandse zorg. Dat stelsel is nadrukkelijk gekoppeld aan de productiviteit op de werkvloer. Alle activiteiten moeten worden verantwoord, wat ertoe leidt dat men kritisch moet kijken naar bezetting en efficiëntie. Zo trad de HR-thematiek en het belang ervan meer op de voorgrond.” Boselie bracht zijn verhaal op het congres HRM in de zorgsector in Nijmegen. Daar had hij het ook over de complexiteit en dynamiek in de zorgsector, meteen de tweede oorzaak van de huidige evolutie: “De organisaties in de zorg zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Verandering is de enige stabiele factor....

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.