Artificiële intelligentie: zoeken naar een ethisch kader

Artificiële intelligentie opent voor werkgevers heel wat nieuwe deuren. Ze kunnen cv’s efficiënter screenen, kandidaten gemakkelijker aan een job koppelen, vlotter interviews en testen afnemen, takenpakketten optimaliseren en trainingen op een effectievere manier organiseren. “AI maakt het mogelijk sneller, efficiënter en objectiever beslissingen te nemen”, stelde Nathalie Smuha tijdens een bijeenkomst van HR Public. Zij voert aan de KU Leuven onderzoek naar ethische en juridische aspecten van AI.

Maar er zijn ook risico’s op ethisch vlak, vervolgt de expert. “In zekere zin tast artificiële intelligentie de autonomie van medewerkers aan”, zegt Smuha. “Wanneer technologie taken overneemt, dan moeten medewerkers bepaalde vaardigheden zelf niet meer ontwikkelen. Voorts kunnen we het hebben over mogelijke inbreuken op de privacy, een verhoogde kans op stress en het risico dat AI verkeerde conclusies trekt zonder dat iemand er nog iets aan kan doen.”

Op vraag van de Europese Commissie coördineert Nathalie Smuha de High Level Expert Group, die focust op een adequaat ethisch en juridisch kader voor het gebruik van AI. Volgens de expertgroep staat of valt alles met ‘betrouwbare AI’ en zijn er zeven noodzakelijke voorwaarden om een AI-systeem ‘betrouwbaar’ te mogen noemen.

  1. Menselijke controle en menselijk toezicht.
  2. Technische robuustheid en veiligheid.
  3. Privacy en data governance.
  4. Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid.
  5. Maatschappelijk en milieuwelzijn.
  6. Verantwoording.

Lees het volledige verhaal in het tijdschrift HR Square, online of op onze app.

Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift, maar hebt u ook toegang tot de app en de website met het archief en geniet u van stevige prijsreducties op de HR Square Seminaries, de HR Square Masterclass, de HR Square Conference en andere evenementen.

Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be/word-lid of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.